Budowa prototypów

Realizujemy szybki proces budowy prototypów, gdyż nie jesteśmy uzależnieni od podwykonawców i w pełni panujemy nad procesem ich budowy. Opracowujemy uwagi technologiczne pozwalające na obniżenie kosztów produkcji seryjnej oraz zagwarantowanie jej powtarzalności.

Laboratorium analityczne

Testujemy prototypy, w których analizujemy właściwości fizyczno-chemiczne urządzeń poddanych trudnym warunkom pracy. Jest to realizowane we własnym Laboratorium Analitycznym w skład którego wchodzi:

Testy w laboratorium mają na celu zweryfikowanie prototypu pod kątem poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym oraz nieemitowania przez nie, zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

Testy prowadzone są pod kątem spełnienia trzech kryteriów:

W skład labolatorium wchodzą:

Urządzenie Angelantoni Industrie typ DY2000SP pozwala na test pracy prototypu w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Komora może pracować w zakresie od – 40 °C do +180 °C przy wilgotności od 10% do 98% RH. Wielkość wnętrza komory pozwala na test wyjątkowo dużych prototypów oraz wizualne monitorowanie pracy testowanego urządzenia narażonego na trudne warunki zewnętrzne.

Specjalistyczny stół wibracyjny

Zadaniem stołu jest możliwość weryfikacji wpływu wibracji na pracę urządzenia. Symuluje on zachowanie w pojazdach kołowych oraz szynowych poruszających się po ekstremalnie nierównej nawierzchni. Umożliwia test z płyną regulacją częstotliwości od 25 do 50 Hz działając w różnych wychyleniach oraz kierunkach.