Budowa prototypów

Budowa prototypów

  1. Oferujemy w naszych projektach etap budowy prototypu przed wprowadzeniem produkcji seryjnej.
  2. Nasze doświadczenie, narzędzia do symulacji i modelowanie 3D pozwalają na ograniczenie ilości prototypów.
  3. Park produkcyjny, którym dysponujemy przygotowany jest do wytworzenia najbardziej złożonych pakietów elektronicznych w najwyższej 3 klasie międzynarodowej normy jakości montażu IPC-A-610F. Jest też przystosowany do produkcji obudów metalowych o dużej złożoności, wykorzystującej najnowsze trendy technologiczne.

Realizujemy szybki proces budowy prototypów, gdyż nie jesteśmy uzależnieni od podwykonawców i w pełni panujemy nad procesem ich budowy. Opracowujemy uwagi technologiczne pozwalające na obniżenie kosztów produkcji seryjnej oraz zagwarantowanie jej powtarzalności.

Laboratorium analityczne

Testujemy prototypy, w których analizujemy właściwości fizyczno-chemiczne urządzeń poddanych trudnym warunkom pracy. Jest to realizowane we własnym Laboratorium Analitycznym w skład którego wchodzi:


EMC – weryfikacja kompatybilności elektromagnetycznej

Testy w laboratorium mają na celu zweryfikowanie prototypu pod kątem poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym oraz nieemitowania przez nie, zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

Testy prowadzone są pod kątem spełnienia trzech kryteriów:
  1. Urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń (systemów),
  2. Urządzenie (system) nie jest wrażliwe na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia (systemy),
  3. Urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w swojej pracy.
W skład labolatorium wchodzą:
  1. Symulator zaburzeń UCS500N5 (producent EM TEST),
  2. Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca CNV504 (producent EM TEST),
  3. Symulator zaburzeń UCS200N (producent EM TEST),
  4. Symulator zaburzeń VDS200N10 (producent EM TEST)

Komora klimatyczna

Urządzenie Angelantoni Industrie typ DY2000SP pozwala na test pracy prototypu w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Komora może pracować w zakresie od – 40 °C do +180 °C przy wilgotności od 10% do 98% RH. Wielkość wnętrza komory pozwala na test wyjątkowo dużych prototypów oraz wizualne monitorowanie pracy testowanego urządzenia narażonego na trudne warunki zewnętrzne.


Specjalistyczny stół wibracyjny

Zadaniem stołu jest możliwość weryfikacji wpływu wibracji na pracę urządzenia. Symuluje on zachowanie w pojazdach kołowych oraz szynowych poruszających się po ekstremalnie nierównej nawierzchni. Umożliwia test z płyną regulacją częstotliwości od 25 do 50 Hz działając w różnych wychyleniach oraz kierunkach.